R&D

r&d (1)
r&d (2)
r&d (3)
r&d (4)
r&d (5)
r&d (6)
r&d (7)
r&d (8)
r&d (9)

Судалгааны ажилтны : 10

Судалгааны ажилд зориулагдсан машин механизм / тоног төхөөрөмжAuto-CAD, дээж авах машин, HP 360 принтер

Профайл : Сайн бэлтгэгдсэн, туршлагатай инженерийн баг, дэвшилтэт тоног төхөөрөмжөөр манай R&D чадвар нь үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангаж чаддаг. Сэтгэлд нийцсэн загвар, хэмнэлттэй шийдлүүдийг боловсруулах нь бидний эрэлхийлэл юм. Шинэ санаа гаргахаас түүвэрлэлт хийх, зураг төсөл боловсруулахаас эхлээд бөөнөөр үйлдвэрлэх хүртэл манай судалгаа шинжилгээний ажилтнууд үе шат бүрт өөрийгөө зориулдаг.

rd